Retouren / Garanties

Retourzendingen:
Het kan altijd voorkomen dat u iets retour wilt sturen. Retourzendingen dienen altijd franco aan ons te worden toegezonden. Retourzendingen dienen altijd vooraf bij MaxiCool B.V. te worden aangemeld. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld worden altijd geweigerd. De retourzending dient in originele staat te zijn en deugdelijk te worden verpakt zodat er geen schade tijdens het vervoer kan ontstaan. Retourzendingen dienen altijd vergezeld te gaan met een ingevuld RMA formulier (te downloaden via onderstaande link). Als de goederen meer dan 60 dagen in uw bezit zijn kunnen deze niet meer geretourneerd worden. Speciaal voor de klant bestelde goederen en speciale aanbiedingen kunnen nooit geretourneerd worden. Voor sommige producten vragen wij een re-stocking fee. Neem daarom altijd contact met ons op voordat u goederen terugstuurt.

Garantie:
Op de door Maxicool geleverde producten heeft u 24 maanden garantie (tenzij anders vermeld), mits vakkundig gemonteerd en gebruikt voor de doeleinden waarvoor het apparaat of product is ontworpen. MaxiCool B.V. verricht nooit garantieaanspraken ter plaatse bij de klant. Als een klacht op te lossen is door het leveren van een vervangend onderdeel of product kan hier door MaxiCool B.V. voor worden gekozen. MaxiCool B.V. vergoedt nimmer door derden gemaakte kosten i.v.m reparatie of vervanging van het betreffende product. Indien u garantieaanspraak claimt voor retourzending dient u ons altijd vooraf te verwittigen per brief of e-mailbericht. Na goedkeuring door MaxiCGool B.V, dient het betreffende product compleet en deugdelijk verpakt franco aan ons te worden toegezonden. Het product dient ook vergezeld te zijn van een ingevuld RMA formulier (te downloaden via onderstaande link) waarop de klacht duidelijk omschreven is. Goederen die onaangemeld bij ons worden aangeboden worden altijd geweigerd. Garantieaanspraak betekent niet automatisch creditering, MaxiCool B.V. kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toezenden. Indien de garantieclaim wordt gehonoreerd worden de verzendkosten aan u vergoed.